måndag 17 maj 2010

Hey hey hey, mister. Vad vet du om kärlek?

Anonyma hjärtslag får svindel och faller huvudstupa som euforivirvlar och förvirringsloopar och de dunslandar på mina tår tillsammans med korsochtvärsorden och betongvalarna och de letar sig in under rödhuvudhåret och kryssar mellan akvarellsilhuetter och vattenkaskader och jag sätter molnen i halsen när de detonerar mellan mina fingrar i ett regn av utansvarsfrågor och den imaginära tillvaron expanderar lika mycket som tågvåren ickeexisterar och leksaksimploderar och det är inte det att jag är okontrollerat ofelbar men jag hatar när du får orden att fastna mellan mina tänder och mina tänder att ramla i mina händer och jag ska halshugga logiken och kilometerrättvisan för sin tillitsfullhet och otillräcklighet.