onsdag 16 juni 2010

val subst. ~et ~en 1 bestämma sig för en möjlighet bland flera 2 offentlig förrättning då person(er) genom omröstning utses att inneha vissa funktioner 3 typ av mycket stort, fiskliknande djur som lever i havet