söndag 9 februari 2014

"
Kortegen vänder, gör sig redo     att gå ner igen
                vad i vår cykliska natur
ger incitamentet till hennes vågräta
flyktJag kunde säga: det är ingen idé att försöka
motsätta sig de cykliska förloppen
rasera eller återuppbygg slottet     bygg ett bättre
slott    kör och vänd

"
"i egenskap av iakttagare           internalisera
det som inträffade hade med
kroppen att göra"